Projecten

Copyright ┬ę All Rights Reserved

Netwerk van Hr-, arboconsultants en coaches.

telperion | duurzamondernemen| Arbodienst | Verzuim | RIE | PMO

Telperion is onderdeel van de E&M BV

Schietspoel 38

1251 XV Laren (NH)

035-3690004

info@telperion.nl

Projecten en detachering

Telperion voert met een netwerk van toegewijde professionals (Arbeidshygienisten, HVK, HR adviseurs) projecten uit. Uiteraard kunnen professionals ook voor een bepaalde duur worden ingehuurd.

 

Voorbeelden van projecten door adviseurs van Telperion uigevoerd:

 

Duurzame inzetbaarheid

- Training duurzame inzetbaarheid/ teamcoaching

 

Arbo & Veiligheid

- RI&E uitvoeren of begeleiden;

- BHV beleid opstellen en de organisatie inrichten;

- Arbeidshygi├źnische metingen verrichten;

- Beeldschermwerkplek onderzoek;

- Algemeen arbo advies;

- OSHAS 18001;

- Arbobeleid opstellen en implementeren.

 

Verzuim

- Verzuimscan: Inventarisatie (nulmeting) waar verbeteringen op het gebied van verzuimbeleid te behalen zijn (via stoplichtmodel);

- Opstellen beleid en implementatie van het verzuimbeleid;

- Verzuimanalyses maken toegesneden op de organisatie;

- Opstellen beleid en implementeren Eigen risicodragerschap.

 

Mobiliteit & leeftijdsbewustpersoneelsbeleid

- Inrichten mobiliteitsbureau;

- Opstellen bedrijfseigen mobiliteitsbeleid;

- Ondersteunen bij reorganisaties/ tijdelijk bemensen van mobiliteitsbureau.

Telperion

Telperion is het adviesbureau voor het verduurzamen van organisaties in de breedste zin van het woord.

 

Te denken aan:

  • Projecten en beleid Duurzame inzetbaarheid.
  • Arbo & veiligheid.
  • Gezondheid en vitaliteit.
  • Verzuim en
  • Eigenrisicodragerschap WGA.
  • (Vrijwillige) Mobiliteit.
  • Leeftijdsbewust personeelsbeleid.